Komendy sieciowe

"ssh" - zdalne logowanie z szyfrowanym połączeniem, umożliwia bezpieczne logowanie na dowolny komputer na świecie

  • "ssh admin" - zalogouje nas na komputer "admin"
  • "ssh [email protected]" - zaloguje naj jako użytkownika "ja" na komputerze "admin"
  • "ssh [email protected] komenda" - zaloguje nas aby wykonać wybraną komendę

"scp" - umożliwia kopiowanie plików używając szyfrowania SSH

  • scp plik [email protected]~/dokumenty/ - skopiuje plik do katalogu "dokumenty" na komputerze "admin"

"pine" - obsługa poczty, szybki i wygodny program do obsługi poczty, działa w trybie tekstowym więc można z niego korzystać w terminalu

"rlogin" - protokół zdalnego logowania

  • "rlogin admin" - zaloguje nas na komputer "admin"

"ping" - sprawdza połączenie sieciowe i jego prędkość

  • "ping linuxinfo.pl" - sprawdzi połączenie oraz jego prędkość między naszym hostem a hostem strony