Komendy - zarządzanie procesami

"jobs" - wyświetla listę zatrzymanych zadań

"ps" - procesy uruchomione na komputerze

 • "ps" - procesy uruchomione przez użytkownika
 • "ps f" - "drzewo" procesów
 • "ps a" - procesy uruchomione również przez innych użytkowników

"fg" - uruchamia zatrzymane procesy z najważniejszym priorytetem

 • "fg" - uruchamia ostatnio zatrzymany proces
 • "fg numer" - uruchamia proces według numeru z listy "jobs"
 • "bg" - uruchamia zatrzymane procesy

  • "bg" - uruchamia ostatnio zatrzymany proces
  • "bg numer" - uruchamia proces według numeru z listy "jobs"

  "kill" - "zabija" dany proces

 • "kill (process id)" - wysyła sygnał do procesu o wskazanym id
 • "kill -KILL (process id)" - "zabija" proces natychmiastowo

 • Process id można uzyskać przy użyciu komendy "ps"

  "top" - przydatne narzędzie do monitorowania i sortowania procesów