Komendy - pliki i katalogi

"touch" - tworzy plik

 • "touch plik1"

"rm" - usuwa plik

 • "rm plik1" - usuwa "plik1"
 • "rm -r katalog" - usuwa cały katalog i jego podkatalogi
 • "rm -f plik1" - usuwa plik bez ostrzeżenia

"locate" - pokazuje gdzie ostatnio znajdował się dany plik

"cp" - kopiuje plik

 • "cp plik1 plik2" - tworzy "plik2" identyczny jak "plik1"
 • "cp pli* katalog1" - kopiuje wszystkie pliki których nazwa zaczyna sie na "pli" do "katalog1"

"mkdir" - tworzy katalog o podanej przez nas nazwie

"rmdir" - usuwa pusty katalog o podanej przez nas nazwie

"chmod" - zmienia prawa dostępu do pliku

 • u- user
 • g- group
 • a- all
 • o- others
 • r - read
 • w- write
 • x- execute
 • "chmod u+r plik1" - daje użytkownikowi prawo do odczytu "plik1"
 • "chmod a-x plik1" - zabiera wszytkim prawo do zapisu "plik1"

"mv" - przenosi plik lub zmienia nazwę

 • "mv plik1 plik2"- zmieni nazwę pliku z "plik1" na "plik2"
 • "mv plik1 ../dokumenty/"- przeniesie plik "plik1" do "../dokumenty/"